Tin tức

Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ và vai trò của xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Các hình thức xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác hàng hoá khác ở chỗ nó vừa có thể sử dụng vừa có thể là vật trang trí, làm đẹp cho nhà cửa, văn phòng hay cũng có thể là đồ lưu niệm hấp dẫn trong mỗi chuyến du lịch của khách quốc tế. Chính vì vậy, hàng thủ công mỹ nghệ có thể được xuất khẩu ra nước ngoài theo 2 phương thức sau:

- Xuất khẩu tại chỗ: khi khách du lịch đến từ nước ngoài vào Việt Nam và mua hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Việt Nam. Với xu hướng phát triển của du lịch như hiện nay, hình thức xuất khẩu này sẽ góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam hàng năm.

- Xuất khẩu ra nước ngoài: là hình thức các doanh nghiệp bán hàng thủ công mỹ nghệ cho các đối tác nước ngoài bằng cách mang hàng sang tận nơi băng các phương tiện vận tải khác nhau và phải chịu sự ràng buộc của một số thủ tục xuất khẩu nhất định.

Vai trò của xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Đối với nền kinh tế quốc dân.

Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

Việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta trong mấy năm gần đây đã mang lại cho nước ta nguồn ngoại tệ lớn, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cụ thể trong năm 2003 Việt Nam đã xuất khẩu được gần 400 triệu USD, và tính đến tháng 4 năm nay, kim ngạch hàng thủ công mỹ nghệ đã đạt trên 100 triệu USD, tăng 10% so với năm ngoái. Đây là nguồn thu ngoại tệ to lớn thực thu về cho đất nước từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền có sẵn trong tự nhiên và từ lực lượng lao động nhàn rỗi ở các vùng nông thôn nước ta.

Nhờ có nguồn vốn đó, các làng nghề truyền thống Việt Nam có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và kỹ thuật cao cho ngành thủ công mỹ nghệ.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng hiện đại hoá

Chuyển dịch cơ cấu nông thôn là nhằm phát triển kinh tế nông thôn lên một bước về chất, làm thay đổi cơ cấu sản xuất , cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm , cơ cấu giá trị sản lượng và cơ cấu thu nhập cua ra dân cư nông thôn bằng các nguồn lợi thu được từ các lĩnh vực trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Với mục tiêu như vậy, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ngày càng được thúc đẩy, nó diễn ra ngay trong nội bộ ngành công nghiệp và cả các bộ phận hợp thành khác của cơ cấu kinh tế nông thôn. Việc phát triển các làng nghề truyền thống dẫ có vai trò tích cực trong việc góp phần tăng tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thu hẹp tỷ trọng của nông nghiệp, chuyển từ lao động sản xuất nông nghiệp thu nhập thấp sang ngành nghề nông nghiệp có thu nhập cao hơn. Ngay từ đầu khi nghề thủ công xuất hiện thì kinh tế nông thôn không chỉ có ngành nông nghiệp thuần nhất mà bên cạnh còn có các ngành thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cùng tồn tại phát triển.

Mặt khác có thể thấy kết quả sản xuất ở các làng nghề cho thu nhập va giá trị sản lượng cao hơn hẳn so với sản xuất nông nghiệp. Do từng bước tiếp cận với nền kinh tế thị trường, năng lực thị trường được nâng lên người lao động nhanh chóng chuyển sang đầu tư cho các ngành nghề phi nông nghiệp, dặc biệt là những sản phẩm có khả năng tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước và ngoài nước. Khi đó khu vực sản xuất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp , khu vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được tăng lên.

Làng nghề truyền thống phát triển đã tạo cơ hội cho hoạt động dịch vụ ở nông thôn mở rộng địa bàn hoạt động thu hút nhiều lao động. Khác với sản xuất nông nghiệp, sản xuất trong các làng nghề là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự cung cấp thường xuyên trong việc cung ứng vật liệu và tiêu thụ sản phẩm . Do đó dịch vụ nông thôn phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng và phong phú , đem lại thu nhập cao cho người lao động.

Như vậy, sự phát triển của làng nghề truyền thống có tác dụng rõ rệt với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá. Sự phát triển lan toả của làng nghề truyền thống đã mở rộng quy mô và địa bàn sản xúât, thu hút rất nhiều lao động. Cho đếnnay cơ cấu kinh tế ở nhiều làng nghề đạt 60-80% cho công nghiệp và dịch vụ, 20-40% cho nông nghiệp.

Tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Tác động của xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đến đời sống bao gồm rất nhiều mặt. Trước hết thông qua mặt sản xuất hàng xuất khẩu với nhiều công đoạn khác nhau đã thu hút hàng triệu lao động vào làm việc và có thu nhập không thấp tăng gía trị lao động tăng thu nhập quốc dân. Bên cạnh đó, xuất khẩu thủ công mỹ nghệ còn tạo nguồn để nhập nguồn vật phẩm tiêu dùng thiết yếu, phục vụ đời sống và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một phong phú của nhân dân và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động .

Tạo việc làm cho người lao động.

Trên phương diện xã hội đẩy mạnh xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đã kích thích việc phát triển các làng nghề truyền thống. Hiện nay trong các làng nghề truyền thống bình quân mỗi cơ sở chuyên làm nghề tạo việc làm ổn định cho 27 lao động thường xuyên và 8 đến 10 lao động thời vụ, mỗi hộ chuyên nghề tạo việc làm cho 4 đến 6 lao động thường xuyên và 2 đến 5 lao động thời vụ. Đặc biệt ở nghề dệt, thêu ren, mây tre đan, mỗi cơ sở có thể thu hút 200 đến 250 lao động.

Nhiều làng nghề không những thu hút lực lượng lao động lớn ở địa phương mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương khác. Làng gốm bát tràng ngoài việc giải quyết việc làm cho gần 2430 lao động của xã, còn giải quyết thêm việc làm cho khoảng 5500 đến 6000 lao động của các khu vực lân cận đến làm thuê.

Mặt khác, sự phát triển của các làng nghề truyền thống đã kéo theo sự phát triển và hình thành của nhiều nghề khác, nhiều hoạt động dịch vụ liên quan xuất hiện, tạo thêm nhiều việc làm mới, thu hút nhiều lao động. Ngoài các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất trực tiếp còn có các dịch vụ khác như dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn đã tính toán cho thấy cứ xuất khẩu 1 triệu USD hàng thủ công mỹ nghệ thì tạo được việc làm và thu nhập cho khoảng 3000 đến 4000 lao động chủ yếu là lao động tại các làng nghề nông thôn, trong đó có lao đông nông nhàn tại chỗ và các vùng lân cận( trong khi đó chế biến hạt điều thì 1 triệu USD kim ngạch xuất khẩu chỉ thu hút được 400 lao động).

- Nâng cao và cải thiện đới sống nhân dân.

Ngoài việc được coi là động lực gián tiếp giải quyết việc làm cho người lao động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ còn góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động ở nông thôn. ở nơi nào có ngành nghề phát triển thì nơi đó thu nhập cao và mức sống cao hơn các vùng thuần nông. Nếu so sánh với mức thu nhập lao động nông nghiệp thì thu nhập của lao động ngành nghề cao hơn khoảng 2 đến 4 lần, đặc biệt là so với chi phí lao động và diện tích sử dụng đất thấp hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp. Bình quân thu nhập của 1 lao động trong hộ chuyên ngành nghề phi nông nghiệp là 430000- 450000 đồng / tháng, ở hộ kiêm nghề từ 190000- 240000 đồng/ tháng, trong khi đó ở hộ lao động thuần nông chỉ có khoảng 70000-100000 đồng/ người/ tháng. Có những làng nghề có thu nhập cao như làng gốm Bát Tràng : Mức bình quân thu nhập của các hộ thấp cũng đạt từ 10-20 triệu/năm. Thu nhập từ nghề gốm sứ Bát Tràng chiếm tới 86% tổng thu nhập của toàn xã. Vì vậy thu nhập của các làng nghề truyền thống đã tạo ra sự thay đổi khá lớn trong cơ cấu thu nhập của hộ gia đình và của địa phương.

Sự phát triển ổn định của làng nghề tạo ra nguồn hàng ổn định đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này . từ đó tạo ra sự thuận lợi trong kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao thu nhập và mức sống cho người lao động.

Ngoài ra việc khôi phục và sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ còn kéo theo nhiều ngành khác phát triển nhất là ngành du lịch và các ngành dịch vụ có liên quan. Sản xuất thủ công mỹ nghệ và du lịch là 2 nhân tố có tác động 2 chiều . Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ luôn là một nét hấp dẫn rất quan trọng và ấn tượng đối với khách du lịch nhất khách du lịch văn hoá ,các sản phẩm càng đa dạng phong phú càng có tác dụng thu hút mạnh mẽ du khach tới tham quan, qua đó các dịch vụ về du lịch phát triển đồng thời hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam cũng được các nước bạn biết đến nhiều hơn, đây chính là một biểu hiện của hình thức xuất khẩu tại chỗ. Ngược lại, nếu du lịch phát triển, có nhiều khách du lịch đến tham quan tại các làng nghề c sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ được biết đến nhiều hơn, được quảng bá nhiều hơn, đó cũng là một hình thức khuyêch trương giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài, từ đó ta có thể mở rộng quan hệ kinh doanh và có thể tăng kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.

Xuất khẩu TCMN là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.

Đẩy mạnh xuấu khẩu nói chung và thủ công mỹ nghệ nói riêng có vai trò tăng cường sự hợp tác quốc tế với các nước, nâng cao địa vị và vai trò của nước ta trên thị trường quốc tế…Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quỹ tín dụng đầu tư, mở rộng vận tải quốc tế…Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại mà chúng ta kể trên lại tạo tiền đề mở rộng xuất khẩu.

Có thể nói xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ đóng vai trò xúc tác hỗ trợ phát triển kinh tế mà nó còn cùng với hoạt động nhập khẩu như là yếu tố bên trong trực tiếp tham gia vào việc giải quyết những vấn đề thuộc nội bộ nền kinh tế như: vốn , kỹ thuật, lao động, thị trường tiêu thụ…Đối với nước ta, hướng mạnh về xuất khẩu hàng là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế đối ngoại.

Góp phần giữ gìn các giá trị văn hoá và ngành nghề truyền thống của dân tộc.

Lịch sử phát triển của các làng nghề truyền thống luôn gắn liền với lịch sử phát triển văn hoá của dân tộc, nó là nhân tố tạo nên nền văn hoá ấy đồng thời là sự biểu hiện tập trung nhất bản sắc của dân tộc.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là sự kết tinh của lao động vật chất và lao động tinh thần, nó được tạo nên bởi bàn tay tài hoa và trí óc sáng tạo của người thợ thủ công. Vì vậy mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng nét đặc sắc của dân tộc, đồng thời thể hiện những sắc thái riêng, đặc tính riêng của mỗi làng nghề và mang mỗi dấu ấn của mỗi thời kỳ. Tìm hiểu lịch sử của mỗi làng nghề ta thấy kỹ thuật chế tác ra các sản phẩm có từ rất xa xưa và được bảo tồn đến ngày nay. Kỹ thuật đúc đồng và hợp kim đồng thau đã có từ thời văn hoá Đông Sơn - một nền văn hoá với những thành tựu rực rỡ, đặc biệt là trống đồng Ngọc Lũ gắn liền với lịch sử thời Hùng Vương dựng nước. Cho đến sau này nghề đúc đồng vẫn để lại những dấu ấn lịch sử. Mới đây nhất ta thấy có tượng phật mới đúc được đặt ở chùa Non Nước cao và nặng nhất Đông nam á.

Ngày nay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với tính độc đáo và độ tinh xảo của nó vẫn có ý nghĩa rất lớn với nhu cầu đời sống của con người. Những sản phẩm này là sự kết tinh, sự bảo tồn các giá trị văn hoá lâu đời của dân tộc, là sự bảo lưu những văn hoa nghệ thuật và kỹ thuật truyền từ đời này sang đời khác tạo nên những thế hệ nghệ nhân tài ba với những sản phẩm độc đáo mang bản sắc riêng. Chính vì vậy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ không những góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá của dân tộc Việt nam mà còn có nhằm quảng bá chúng trên khắp thế giới .

Đối với các doanh nghiệp .

Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhờ có xuất khẩu mà tên tuổi của các doanh nghiệp không chỉ được khách hàng trong nước biết đến mà còn có mặt ở thị trường nước ngoài.

Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp , tăng dự trữ, qua đó nâng cao khả năng nhập khẩu ,thay thế, bổ sung, nâng cấp máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình phát triển.

Xuất khẩu phát huy cao tính năng động sáng tạo của các cán bộ xuất nhập khẩu cũng như các đơn vị tham gia, tích cực tìm tòi và phát triển các mặt hàng trong khả năng xuất khẩu vào các thị trường có khả năng thâm nhập.

Xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh , đồng thời giúp các doanh nghiệp kéo dài tuổi thọ chu kỳ sống của sản phẩm .

Xuất khẩu dẫn đến cạnh tranh, theo dõi lẫn nhau giữa các đơn vị tham gia xuất khẩu trong và ngoài nước. Chính vì vậy, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao chất lượng hàng hoá, tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, từ đó tiết kiệm các yếu tố đầu vào hay tiết kiệm nguồn lực.

Sản xuất hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động và tăng thêm thu nhập,ổn định đời sống cán bộ công nhân viên và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu có cơ hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu TCMN

Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

Chính trị và pháp luật

Các yếu tố chính trị và pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc mở rộng phạm vi thị trường cũng như dung lượng thị trường, ngoài ra cũng có thể mở rộng nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn trên thị trường quốc tế. Các yếu tố chính trị có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động xuất khẩu : sự bất ổn về chính trị sẽ làm chậm lại sự tăng trưởng, kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ gây khó khăn cho việc cải tiển công nghệ, tăng chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Luật pháp cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu. Bất kì doanh nghiệp nào muốn kinh doanh xuất khẩu muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì phải tuân thủ pháp luật, không những pháp luật của nước mình mà con tuân thủ luật pháp nước nhập khẩu. Nghiên cứu kỹ chế độ chính trị và pháp luật sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Chính sách kinh tế

Chính sách về thúe quan và công cụ phi thuế quan.

Hệ thống thuế quan cũng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động xuất khẩu thông qua thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng hoá phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài. Nếu như thuế nhập nguyên vật liệu quá cao sẽ làm chi phí sản xuất cao dẫn đến giá thành hàng hoá xuất khẩu cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hoá, giảm lợi nhuận cho nhà xuất khẩu, và như vậy làm giảm lượng xuất khẩu và ngược lại.

Các công cụ phi thuế quan như hạn ngạch nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và hạn ngạch xuất khẩu cũng gây khó khăn rất lớn cho hoạt động xuất khẩu.

Vì những ảnh hưởng đó, để khuyến khích xuất khẩu Chính phủ thường miễm thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đối với những mặt hàng có lợi thế sản xuất . Chính phủ thường áp dụng hạn ngạch xuất khẩu đối với những hàng hoá mà sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu .

Chính sách tỷ giá hối đoái

Trong thanh toán quốc tế, người ta thường sử dụng những đồng tiền của các nước khác nhau, do vậy tỷ suất ngoại tệ so với đồng tiền trong nước có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu: nếu tỷ gia hôi đoái lớn hơn tỷ suất lợi nhuận thì hoạt đông xuất khẩu có lãi, vì vậy thúc đẩy xuất khẩu và ngược lại. Chính vì thế mà tỷ giá hối đoái trở thành một công cụ điều tiết của Nhà nước.

Hệ thống ngân hàng tài chính.

Hoạt động xuất nhập khẩu liên quan chặt chẽ đến vấn đề thanh toán quốc tế, thông qua hệ thống Ngân hàng Tài chính giữa các quốc gia. Nó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng, chắc chắn. Nhờ có hệ thống ngân hàng này dẽ đảm bảo rằng người bán sẽ thu được tiền và người mua sẽ nhận được hàng , làm giảm bớt việc phài dành nhiều thời gian và chi phí để các bên đối tác tìm hiểu nhau.

Nếu như một quốc gia có hệ thống tài chính phát triển, hiện đại thì đó cũng là một điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước trong hoạt động xuất khẩu và ngược lại.

Khả năng sản xuất

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Việt nam chịu sự tác động của nhiều nhân tố, những nhân tố này có sự biên đổi trong từng thời kỳ và tác động theo chiều h­ướng khác nhau. Chúng có thể là những nhân tố thúc đẩy nh­ng ngư­ợc lại cũng có thể là những nhân tố kìm hãm sự phát triển của sản xuất. ở mỗi vùng, mỗi địa ph­ơng, mỗi làng nghề do có những đặc đIểm khác nhau về các đIều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội , văn hóa nên sự tác động của các nhân tố này là không giống nhau. Có thể hiểu một cách kháI quát chúng bao gồm các nhân tố sau:

Thứ nhất,nguồn nhân lực: là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sản xuất. tại các làng nghề, nguồn nhân lực chính là các nghệ nhân, những ngư­ời thợ thủ công , và những chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Những nghệ nhân là người có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền nghề, dạy nghề, đồng thời là những ngư­ời sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo mang đậm tính truyền thống. Có được nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ cao sẽ là một yếu tố thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.

Thứ hai, nguồn vốn: đây là nguồn lực vật chất rất quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của nguồn vốn là đầu tư­ phát triển sản xuất , đầu tư­ phát triển cơ sở vật chật và kết cấu hạ tầng, đầu tư­ đổi mới công nghệ. Vì vậy phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phụ thuộc rất lớn vào các nguồn vốn huy động đư­ợc. Trư­ớc đây, vốn của các hộ sản xuất kinh doanh đều rất nhỏ bé, chủ yếu là vốn tự có nên đã làm hạn chế việc tăng tr­ởng sản xuất. Ngày nay, sự phát triển của thị trư­ờng luôn đòi hỏi lư­ợng vốn rất lớn để đáp ứng các nhu cầu của thị trư­ờng. Vì vậy rất cần sự hỗ trợ tích cực và cụ thể từ phía nhà n­ước, đặc biệt là việc đề ra những chính sách phù hợp với đặc đIểm sản xuất của các làng nghề truyền thống để có thể đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất và xuất khẩu.

Thứ banguồn nguyên vật liệu: trong những giai đoạn trước đây, gần nguồn nguyên vật liệu được coi là một trong những điều kiện tạo nên sự hình thành và phát triển của các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ hay các làng nghề truyền thống. Song hiện nay vấn đề này trở nên không quan trọng đối với sự phát triển của các làng nghề bởi sự hỗ trợ tích cực của các phương tiện giao thông và các phương tiện kỹ thuật. Tuy nhiên vấn đề khối lượng chất lượng, chủng loại và khoảng cách của các nguồn nguyên liệu này vẫn có những ảnh hưởng nhất định tới chất lượng và giá thành sản phẩm. Nếu có được nguồn nguyên vật liệu ổn định dẫn đến sản xuất cũng ổn định, các nhà xuất khẩu sẽ có nguồn hàng thường xuyên, tạo uy tín cho doanh nghiệp.

Thứ tư,trình độ kỹ thuật và công nghệ: trong điều kiện hiện nay, khi mà giao lưu thương mại mang tính toàn cầu hoá thì việc ứng dụng khoa học công nghệ mới có ý nghĩa quyết định, có tác động trực tiếp tới sự đảm bảo và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Nhận thức được điều đó, nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ đã đẩy mạnh việc áp dụng kỹ thuật và đổi mới công nghệ, cải tiện phương pháp sản xuất để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành tạo ra sự phát triển mạnh mẽ và ổn định cho ngành. Tuy nhiên, việc áp dụng khoa học kỹ thuật không phải là hoàn toàn mà vẫn phải giữ nét văn hoá và truyền thống cốt yếu trong mỗi sản phẩm thủ công mỹ nghệ .

Thứ nămkết cấu hạ tầng : bao gồm hệ thống các đường giao thông, điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông. Thực tế cho thấy rõ, sản xuất thủ công mỹ nghệ chỉ có thể phát triển mạnh ở những nơi có kết cấu hạ tầng đảm bảo và đồng bộ. Đây là yếu tố có tác dụng tạo điều kiện tiền đề cho sự ra đời và phát triển của các cơ sở sản xuất, tạo tiền đề khai thác và phtá huy tiềm năng sẵn có của các làng nghề. Sự phát triển của yếu tố này sẽ đảm bảo vận chuyển và cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, đồng thời làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hệ thống thông tin liên lạc bưu chính viễn thông giúp doanh nghiệp nắm bắt các thông tin thị trường để có những ứng xử kịp thời.

Các nhân tố thuộc môi trường vi mô

Tiềm lực tài chính

Là một yếu tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua khối lượng nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh, khả năng phân phối( đầu tư) có hiệu quả nguồn vốn. Khả năng quản lý có hiệu quả các nguồn vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện qua cá chỉ tiêu: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, tỷ lệ tái đầu tư về lợi nhuận, khả năng trả nợ ngắn hạn và dài hạn…

Tiềm năng con người

Trong kinh doanh con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thành công. Chính con người với năng lực của họ mới lựa chọn đúng cơ hội và sử dụng sức mạnh khác mà họ đã có như vốn, tài sản, kỹ thuật công nghệ một cá

Trình độ tổ chức quản lý.

Mối doanh nghiệp là mọt hệ thống với những liên kết chặt chẽ với nhau để hướng tới mục tiêu. Một doanh nghiệp muốn hướng tới mục tiêu của mình thì đồng thời phải đạt tới một trình độ tổ chức quản lý tương ứng.Khả năng tố chức quản lý doanh nghiệp dựa trên quan điểm tổng hợp, bao quát , tập trung vào những mối liên hệ tương tác của tất cả các bộ phận tạo nên sức mạnh thật sự của doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất kỹ thuật.

Cơ sở vật chất kỹ thuật phản ánh nguồn tài sản cố định doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh : thiết bị, nhà xưởng…Nếu doanh nghiệp có cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ và hiện đại thì khả năng nắm bắt thông tin cũng như việc thực hiện các hoạt động kinh doanh xuất khẩu thuận tiện và hiệu quả cao.

Hoạt động Marketing

Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng hoá thì việc tiếp thị, tìm đẩu ra cho sản phẩm là hết sức quan trọng và chức năng này thuộc về các hoạt động Marketing. Hoạt động này bao gồm: nghiên cứu thị trường, xác định thị phần, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và nhiệm vụ chính của nó là quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp . Đối với hoạt động xuất khẩu thì hoạtđộng này là rất khó khăn nhưng cũng rất quan trọng. Khó khăn là ở chỗ việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm là rất tốn kém, hơn nữa xuất khẩu là bán hàng ra nước ngoài nên việc tìm hiểu thói quen tiêu dùng…là rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Hoạt động tạo mẫu sản phẩm.

Hoạt động tạo mẫu sản phẩm là việc nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, tính năng mới nhằm đưa ra thị trường những loại sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận và đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Trong hoạt động xuất khẩu thì việc thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng tại thị trường nhập khẩu được coi là bước thành công ban đầu của doanh nghiệp, ngược lại, nếu công tác này không tốt doanh nghiệp sẽ chịu tổn thất lớn do không tiêu thụ được sản phẩm đã sản xuất ra.

Hoạt động sản xuất

Hoạt động sản xuất là một quắ tình bao gồm: thu mua nguyên vật liệu, phụ liệu để sản xuất, sản xuất và đóng gói. Trong hoạt động xuất khẩu thì một đòi hỏi rất khắt khe đó là chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng. Chất lượng sản phẩm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của đối tác xuất khẩu về chất liệu, mẫu mã. Trong quá trình sản xuất ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm còn phải đảm bảo tiến độ sản xuất để kịp giao hàng đúng thời hạn. Nếu không đảm bảo những yêu cầu trong hợp đồng của đối tác thì doanh nghiệp trước hết bị mất uy tín trong kinh doanh và sau đó phải bồi thường hợp đồng gây thiệt hại về tài chính.

( Sưu tầm)

Ý kiến khách hàng
video clip
fanpage facebook
Tin tức nổi bật
Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam có truyền thống hàng nghìn năm, gắn liền với tên tuổi của nhiều làng nghề, phố nghề, được thể hiện qua nhiều sản..
Theo Hiệp hội dừa Bến Tre, ngành hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội ở Bến Tre
Đồ dùng gia dụng bằng gỗ dừa đã có một chỗ đứng khiêm tốn trong nhà bếp của nhiều khách hàng có "gu" thích sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự..
Trong bối cảnh của dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu ngành..
Làng nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Tuy nhiên, hình thức tổ chức..
"Hàng thủ công Việt Nam vẫn còn nghèo nàn về kiểu dáng Nghệ nhân Việt Nam có bàn tay khéo léo nhưng suy nghĩ, tầm nhìn vẫn chỉ quanh quẩn trong làng, ngoài..
Bảo tàng được xây dựng với mục đích gìn giữ và lưu truyền nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Kyoto, được quản lý bởi Trường dạy nghề thủ..
Bến Tre hiện có hơn 63.000 ha dừa, sản lượng hàng năm trên 500 triệu trái, là địa phương có diện tích dừa lớn nhất cả nước. Ở Bến Tre, dừa không chỉ..
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Bến Tre được làm từ dừa rất độc và lạ đúng nghĩa của nó, bởi sự “không đụng hàng” với bất kỳ địa phương nào...
Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) vừa tổ chức cuộc họp báo về hợp chuẩn cho ngành Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam
Bến Tre là quê hương sản sinh ra nhiều dòng sản phẩm mỹ nghệ dừa độc đáo, lạ mắt thu hút nhiều du khách. Trong đó, gáo dừa mỹ nghệ chính là sản phẩm..
Tìm kiếm vật lưu niệm hoàn hảo để mang về nhà là một phần không thể thiếu - và thường là thú vị - một phần của du lịch.
Nghề thủ công mỹ nghệ là kỳ vọng cho xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập khi triển khai hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đa phương...
Bali là nơi lý tưởng cho du khách muốn tìm hiểu về sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác từ vỏ sò.
Bên cạnh phong cảnh non nước đẹp như tranh, ẩm thực lừng danh cùng nét văn hóa đặc trưng, Nga và Trung Quốc còn được biết đến với nghệ thuật thủ công..
Bằng sự đầu tư thích đáng cho khâu thiết kế mẫu mã, nguyên liệu, tay nghề của đội ngũ lao động và tổ chức nghiên cứu xu hướng thị trường, một số..
Đến với các làng nghề thủ công mỹ nghệ, bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm mình và được khám phá bản thân. Những món đồ thủ công mỹ nghệ..
Đất nước Nga rộng lớn không chỉ nổi tiến với nhiều danh lam thắng cảnh mà còn nổi tiếng với những món quà lưu niệm mang đậm phong cách..
Theo bà Madeatia Wati- chủ một cơ sở sản xuất gỗ làng Kemenuh, những làng nghề truyền thống ở Bali như Kemenuh và Mas mặc dù có lịch sử hơn chục thế kỷ,..
Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong những năm qua luôn trong nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Các sản phẩm Thủ công mỹ nghệ đang một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực, là một trong mười ngành có giá trị xuất khẩu lớn nhất ở Việt Nam...
Hàng thủ công mỹ nghệ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những năm gần đây. Phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng thủ..
Trong hồi ức của Paul Doumer, toàn quyền Đông Dương những năm 1900, tay nghề của các thợ thủ công mỹ nghệ người Việt Nam được đánh giá “kỹ thuật không..
Năm 2020, xuất khẩu vào Hoa Kỳ đạt hơn 7 tỷ USD, tăng trưởng 34% so với năm 2019. Điều này cho thấy Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu hàng đầu của..
Không còn là những tạo hình đơn giản, thô sơ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) của làng nghề Việt Nam đang dần “lột xác” với dáng vẻ bắt mắt..
Thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong những năm qua luôn nằm trong nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam và ngành thủ công mỹ nghệ có vai..
Nghề thủ công Việt Nam vốn có truyền thống từ lâu đời. Truyền thống đó gắn liền với nền văn minh lúa nước, gắn với những tên làng nghề, phố nghề..
Hiện nhu cầu tiêu dùng của người dân Nhật Bản đối với hàng thủ công mỹ nghệ (bao gồm cả hàng mây, tre, liễu gai) rất lớn. Tuy nhiên, sở thích tiêu dùng..
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) của địa phương đã khẳng định được vị thế nhất định trên thị trường, song vẫn thiếu sự bền vững, do sản..
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4159/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Hoa Kỳ là thị trường chủ lực đóng góp vào kỳ tích xuất khẩu năm 2020 với giá trị lên tới 7,166 tỷ USD và dự báo trong những năm tới Hoa Kỳ vẫn là thị..
Bến Tre là quê hương sản sinh ra nhiều dòng sản phẩm mỹ nghệ dừa độc đáo, lạ mắt thu hút nhiều du khách. Trong đó, gáo dừa mỹ nghệ chính là sản phẩm..
“Sản phẩm thủ công mỹ nghệ nên được đưa vào sử dụng trong cuộc sống.” Thường khi đến xem triển lãm, người ta dễ coi các tác phẩm triển lãm là..
Theo bà Madeatia Wati- chủ một cơ sở sản xuất gỗ làng Kemenuh, những làng nghề truyền thống ở Bali như Kemenuh và Mas mặc dù có lịch sử hơn chục thế kỷ,..
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, các làng nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc..
Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại các làng nghề là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh cho sản phẩm thủ công..
Nhiều sản phẩm gốm, sứ, sơn mài, đồ gỗ, hàng mây tre, dệt may, thêu đan… của Việt Nam được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng dùng làm đồ trang trí..
Theo thống kê của Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, cứ 1 triệu USD xuất khẩu của ngành thủ công mỹ nghệ mang lại lợi nhuận gấp 5-10..
Những mô hình tàu buôn cổ xưa do những người thợ thủ công Việt Nam chế tác đã được một công ty Thái Lan nhập về và giới thiệu tại Triển lãm hàng thủ..
Quả dừa có công dụng chính là lấy nước, cùi làm giải khát, thạch, sinh tố, bánh, mứt, ... Ngoài ra, vỏ quả dừa, xơ dừa, mùn dừa làm than, phân hữu cơ…..
Thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, mặc dù chỉ chiếm 1,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, xuất khẩu sang hơn..
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Đỗ Kim Lang cho biết, tình trạng này là do giá trị gia tăng hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam không..
Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ được sản xuất tại các làng nghề của Hà Nội rất đa dạng, phong phú, tuy nhiên lại đang yếu ở khâu thiết kế, mẫu mã..
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sẽ được đặt trong không gian văn hóa hiện đại, đa phương tiện tại Hội chợ ảo Lifestyle Việt Nam.
Bến Tre là quê hương sản sinh ra nhiều dòng sản phẩm mỹ nghệ dừa độc đáo, lạ mắt thu hút nhiều du khách. Trong đó, gáo dừa mỹ nghệ chính là sản phẩm..
Người khởi nghiệp không cần phải đi tìm những ý tưởng cao xa mà hãy tìm ngay trong chính địa phương mình, đất nước mình.
“Sự bùng nổ Nhật Bản” (Japan Boom) đang diễn ra. Nào là giường tatami, cây bonsai và những thứ tương tự được đánh giá cao ở nước ngoài. Mọi người lũ..
Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của người Việt trên đất Lào đã được bạn hàng xuất khẩu đi nhiều nước khác trên thế giới.
Vào ngày 10/03/2021 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, Tp.HCM, Việt Nam sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Vifa Expo..
Nghệ thuật làm đồ thủ công mỹ nghệ từ dừa đã có từ rất lâu đời và gắn liền với đời sống con người Bến Tre. Những dòng sản phẩm thủ công mỹ..
Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2020 là sự kiện lần thứ hai được TP Hà Nội tổ chức. Đây là triển lãm..
Với nhu cầu tăng lên ở các thị trường, việc giảm thuế từ các hiệp định thương mại tự do và tăng cường năng lực của các DN sẽ thúc đẩy tăng..
Để chiếm lĩnh thị trường khó tính, các doanh nghiệp cần tập trung sản xuất những sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao và..
Thủ công mỹ nghệ (TCMN) được đánh giá là một trong những nghề có đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp..
Mục tiêu của “Không gian hội chợ ảo Lifestyle Việt Nam” là hình thành được cơ sở hạ tầng để tổ chức được một hội chợ ảo có tối thiểu 1.000 gian..
Trong bối cảnh của dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa, gốm sứ, mây tre đan vẫn tăng.
Là một trong những ngành công nghiệp góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế tại Morocco, song thời gian qua, ngành thủ công mỹ nghệ phải đối mặt nhiều..
Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ là một trong những loại hàng hóa có thế mạnh xuât khẩu ở Việt Nam, tuy nhiên không phải cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp thương mại..
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt ở thị trường quốc tế. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát..
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề là vấn đề..
Kinh doanh thủ công mỹ nghệ là một nghề tưởng chừng như chỉ dành cho tầng lớp trung niên – lứa tuổi dày dạn kinh nghiệm và ưa thích những món hàng mang..
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển thương hiệu là cách để các ngành nghề thể hiện sức mạnh, tạo điều kiện xuất..
Kim ngạch xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong những năm qua luôn trong nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và ngành thủ công mỹ nghệ..
Việc xúc tiến quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam còn nhỏ lẻ, khâu thiết kế sản phẩm yếu, mẫu mã đơn điệu, chất lượng chưa tương xứng..
Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có 5.411 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 1.864 làng nghề, làng nghề truyền thống và 115 nghề truyền..
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác hàng hoá khác ở chỗ nó vừa có thể sử dụng vừa có thể là vật trang trí, làm đẹp cho nhà cửa, văn phòng hay cũng có thể..
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức họp báo thông tin Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020.
Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững ngành Thủ công mỹ nghệ với Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình..
Nhắc đến đồ thủ công mỹ nghệ chúng ta liên tưởng ngay đến những món đồ khéo léo, tinh tế, được tạo ra ừ bàn tay của những nghệ nhân hàng đầu...
Theo thống kê của Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, cứ 1 triệu USD xuất khẩu của ngành thủ công mỹ nghệ mang lại lợi nhuận gấp 5-10..
Bộ Công Thương đã nhận được 92 hồ sơ của 15 Hội đồng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến đề nghị xét tặng danh hiệu cho 10 Nghệ..
Từ những khúc gỗ vuông vức, nghệ nhân người Nhật Bản có thể làm ra những tác phẩm mô phỏng đồ ăn giống y xì đúc.
Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi US Aid về “Đánh giá thị trường toàn cầu cho ngành thủ công mỹ nghệ”, các chuyên gia đã ước tính thị trường..
Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, sự mai một của nhiều làng nghề truyền thống dẫn tới một thực tế là đồ thủ công mỹ nghệ mất đi hồn cốt của..
Rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam dựa quá nhiều vào mẫu mã nước ngoài, thiếu tính sáng tạo và cách làm mới nên lạc hậu so với xu..
Nguồn cung nguyên liệu ổn định về số lượng, chất lượng và giá thành đóng vai trò quyết định tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ..
Kim ngạch xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong những năm qua luôn trong nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và ngành thủ công mỹ nghệ..
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có rất nhiều tiềm năng để xuất khẩu, song làm sao để khách hàng..
Bộ Nông nghiệp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Nhằm phát huy ý tưởng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam và tạo động lực cho các nghề, làng nghề..
Nếu có những chương trình tiếp thị tốt thì nhiều khả năng đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ có thể đạt 4 tỷ USD, vượt giá trị..
Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Ấn Độ (EPCH) tổ chức hội chợ trực tuyến hàng thủ công mỹ nghệ Ấn Độ (Indian Handicrafts & Gifts..
Nguồn cung nguyên liệu thiếu ổn định cả về số lượng, chất lượng và thời gian giao hàng đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của..
Nếu nhìn giá trị thực thu thì sự đóng góp của ngành hàng thủ công mỹ nghệ là không nhỏ so với nhiều mặt hàng công nghiệp khác...
Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm..
Bằng cách tư vấn xây dựng chính sách phù hợp, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường và phát triển mẫu mã sản phẩm, Bộ..
Trải qua các thời kỳ phát triển đã hình thành lên các làng nghề, hiện nay các làng nghề vẫn phát triển ổn định, góp phần quan trọng vào việc phát triển..
Nhắc đến Bến Tre là chúng ta nghĩ ngay đến những sản phẩm độc đáo được làm từ dừa. Đặc biệt, các dòng sản phẩm mỹ nghệ dừa Bến Tre chính là 1..
Để cạnh tranh trên thị trường buộc các DN, làng nghề phải có những đổi mới, kết hợp sự đa dạng mẫu mã phù hợp thị hiếu người tiêu dùng mà vẫn..
Mặc dù tiềm năng xuất khẩu lớn nhưng tình trạng sao chép, dập khuôn mẫu mã sản phẩm của doanh nghiệp khác vẫn xảy ra ở các làng nghề thủ công mỹ nghệ..
Mặc dù xuất khẩu các mặt hàng mây, tre còn vấp phải không ít khó khăn do tình hình chung, tuy nhiên Việt Nam lại là một quốc gia sản xuất hàng thủ công mỹ..
Doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng làm từ lục bình, mây, tre, cói, thảm... sản xuất không xuể nhưng lợi nhuận còn khiêm tốn.
Một trong những hạn chế đối với xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ hiện nay là năng lực tổ chức sản xuất và thương mại còn yếu. Do vậy, cần..
Hiện nay, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề còn rất đơn điệu trong thiết kế, khiến sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thấp.
Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản là thị trường chính cho xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt. Mỗi thị trường có yêu cầu riêng cho sản phẩm nhập..
Khác với sản xuất công nghiệp, trong sản xuất tiểu thủ công, lao động chủ yếu dựa vào đôi bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo của người thợ, người..
Hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam được xuất khẩu đến trên 163 quốc gia, vùng lãnh thổ và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Song, các làng..
Hàng thủ công mỹ nghệ có thể được ví như tấm hộ chiếu văn hóa, bởi nó thể hiện rõ nét văn hóa của một cộng đồng người, một dân tộc, một quốc..
Nghề thủ công Việt Nam vốn có truyền thống từ lâu đời. Truyền thống đó gắn liền với nền văn minh lúa nước, gắn với những tên làng nghề, phố nghề..
Mẫu mã là “linh hồn” của sản phẩm, song các làng nghề thủ công mỹ nghệ lại đang yếu ở khâu thiết kế. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất..
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Bến Tre được làm từ dừa rất độc và lạ đúng nghĩa của nó, bởi sự "không đụng hàng". Đây là niềm tự hào của người..
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là sản phẩm văn hóa có tính nghệ thuật cao và được coi là biểu tượng của nghề truyền thống. Tuy nhiên, thế mạnh này dường..
Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Algeria để các công ty trong nước quan tâm, tham..
Các sản phẩm 100% nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và mang tính độc đáo riêng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách..
Làng Phú Vinh (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có nghề mây tre đan truyền thống lâu đời, mỗi tháng xuất khẩu hàng chục container tới Mỹ, Nhật Bản... Tuy nhiên..
Hiện ngành thủ công mỹ nghệ Việt vẫn giữ được giá trị truyền thống, được các thị trường nước ngoài đánh giá cao. Tuy nhiên, với xu hướng phát..
Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sông nước hữu tình, những vườn cây ăn trái sum suê, những làng nghề thủ công truyền thống đã tạo nên..
Trong quá trình phát triển của lịch sử cũng như hiện nay để cho thấy làng xã Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng trong sản xuất cũng như đời sống nhân..
Người dân xứ dừa với bàn tay khéo léo, tài hoa cộng với óc thẩm mỹ đã tạo dựng nên một ngành nghề mới, biến những thứ có giá trị thấp của cây dừa..
Nói đến Bến Tre thì nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến cây dừa và món kẹo dừa thơm ngon đặc sản nơi đây. Nhưng ít ai biết đến những nghệ nhân nơi..
Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sông nước hữu tình, những vườn cây ăn trái sum suê, những làng nghề thủ công truyền thống đã tạo nên..
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Bến Tre được làm từ dừa rất độc và lạ. Việc làm ra những sản phẩm này là niềm tự hào của người Bến Tre, đồng..
Handicraft (hay còn được gọi là Thủ công mỹ nghệ) là một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế. Mời độc giả cùng Designs.vn tìm hiểu..